News & Events

สภามวยโลกมวยไทย เปิดเวทีเยาวชน เผยแพร่ศิลปะไหว้ครูมวยไทย ที่รัสเซีย

2019-07-06T02:22:28+00:00

21 มิ.ย. 62. สภามวยโลกมวยไทย เปิดเวทีเยาวชนเผยแพร่ศิลปะไหว้ครูมวยไทย ที่รัสเซีย น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง “WBC Muaythai Youth Cares” โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทย และการพันมือแบบโบราณ ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ที่สถานทูตไทย ณ กรุงมอสโค ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูต ฟาบีโอ จินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “2 ครูมวยไทย” พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม เป็นผู้ประกอบพิธี โดยการนำทีมของ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหารสภามวยโลกมวยไทย เมื่อ 20 มิ.ย.62 WBC Muaythai Youth Cares องค์กรภายใต้การดำเนินงานของ WBC [...]

สภามวยโลกมวยไทย เปิดเวทีเยาวชน เผยแพร่ศิลปะไหว้ครูมวยไทย ที่รัสเซีย2019-07-06T02:22:28+00:00

สภามวยโลกมวยไทยเปิดเวทีเยาวชนที่ญี่ปุ่น

2019-04-27T21:44:51+00:00

April 21, 2019. ข่าว 20 เม.ย.62 : สภามวยโลกมวยไทยเปิดเวทีเยาวชนที่ญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง "WBC Muaythai Youth Cares" โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดพิธีไหว้ครูมวยไทย ให้แก่นักมวยเยาวชนของญี่ปุ่น ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต บรรณสาร บุนนาค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “2 ครูมวยไทย” พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม [...]

สภามวยโลกมวยไทยเปิดเวทีเยาวชนที่ญี่ปุ่น2019-04-27T21:44:51+00:00

The inauguration of WBC Muaythai Youth Cares

2019-04-23T20:43:35+00:00

March 30, 2019. Today is a very special day for us., as we held the inauguration of WBC Muaythai Youth Cares. Six young fighters and their families traveled to Bangkok, from a variety of northern provinces, to receive monetary scholarships to help them continue with their formal education, whilst also [...]

The inauguration of WBC Muaythai Youth Cares2019-04-23T20:43:35+00:00