4 ธันวาคม 2ถ564

“WBC มวยไทย” มอบยิมมวยไทยให้บ้านเด็กชายปากเกร็ด
ดกิจกรรมต่อเนื่อง สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
สภามวยโลกมวยไทย (WBC MuayThai) ร่วมกับ WBC Muay Thai Youth Cares จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์มวยไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมอบยิมมวยไทยและอุปกรณ์ให้กับ “บ้านเด็กชายปากเกร็ด” โดยมี “ปัญญา ประดับศรี” แชมป์โลกWBC พร้อมด้วย ธนัญชัย จรูญภักดิ์ , พงศพล ปัญญาคำ และ ก้องฟ้า ซีพีเอฟ “3 แชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC Asia” ร่วมงาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ “บ้านเด็กชายปากเกร็ด” อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร