26 กันยายน 2563

WBC Muaythai Youth Cares
ปลูกจิตสำนึกเยาวชน เปิดคลินิก
?เล่นมวยไทยให้ปลอดภัยในวัยเด็ก?

เมื่อเวลา 16.00 น. วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ค่ายคงสิทธามวยไทยยิม สภามวยโลกมวยไทย หรือ WBC Muay Thai องค์กรมวยไทยระดับโลก ซึ่งมี พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ เป็นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ?????????พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการบริหาร และ น.ส.ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ประธานโครงการ WBC Muay Thai Youth Cares พร้อมด้วย นายแมทธิว ดีน แบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการฯ จัดกิจกรรมเปิดคลินิกอบรมให้ความรู้ ?เล่นมวยไทยให้ปลอดภัยในวัยเด็ก? โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ?การส่งเสริมนักมวยไทยเยาวชนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน? โดยมี ยอดวิชา ยอดวิชามวยไทยยิม แชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต คนปัจจุบัน ?อดีตยอดมวยไทยปี 2555? เป็นผู้แนะนำและสาธิตเทคนิคการฝึกซ้อมมวยไทย และมีการมอบอุปกรณ์ลิขสิทธิ์แท้ของ WBC มวยไทย สำหรับการเล่นกีฬามวยไทยให้แก่นักมวยเยาวชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ทางสภามวยโลกมวยไทย จึงได้จัดทำกิจกรรมขึ้นที่คงสิทธามวยไทยยิม ซึ่งเป็นค่ายฝึกซ้อมมวยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของ WBC Safe Gym อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน และรักษาความสะอาดสถานที่ รวมทั้งการสวมหน้ากากป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ WBC Muay Thai Youth Cares ได้ทำการคัดเลือกนักมวยเยาวชนทั่วไปและมวยเยาวชนที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการนำร่องจำนวน 10 คน และเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับบุตรหลานด้วย โดยมีนักมวยเยาวชนประกอบไปด้วย

  1. ?กำปั้น ล้านวิว (เสถียรมวยไทยยิม)? ด.ช.ณัฐพล อานุภาพ อายุ 6 ปี รร.บางกะปิ
  2. ?ฐานทัพ ว.อุรชา? ด.ช. ระห้า อัครเทวา อายุ 9 ปี รร.มูลนิธิวัดปากบ่อ
  3. ?น็อตใหม่ ว.อุรชา? ด.ช.วัฒนาศักดิ์ วงศ์สวาสดิ์ อายุ 12 ปี รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
  4. ?วีวี่ มวยเด็ด789? น.ส.มนัสวี ศรีทองคำ อายุ 16 ปี รร.สตรีวุฑฒิศึกษา
  5. ?ยอดเพชรเอก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน? ด.ช.วรกานต์ สุขทั่ว อายุ 10 ปี รร.เจริญรัฐอุปถัมภ์
  6. ?ยอดเพชรโท ยูฟ่าบูมเด็กเซียน? ด.ช.วรเมธ สุขทั่ว อายุ 10 ปี รร.เจริญรัฐอุปถัมภ์
  7. ?ลีโอ หนุ่มพรเทพ? ด.ช.ธวัชชัย แฝงโกฐ อายุ14 ปี รร.วัดธาตุทอง
  8. ?พีระชัย หนุ่มพรเทพ? ด.ช. พีนะพัฒน์ เสาร์ขวัญ อายุ14 ปี รร.วัดธาตุทอง
  9. ?ขวัญข้าว ลูกพ่อเสือ (พ.เมืองเพชร)? ด.ญ.พรกมล ทองเผือก อายุ 13 ปี รร.ราชวินิต นนทบุรี
  10. ?วีไวท์ ศิษย์ชาญสิงห์? ด.ญ.ไอรดา สุภาสาคร อายุ 14 ปี รร.ชิโนรสวิทยาลัย

ดร.สิทธา ฯ ได้กล่าวว่า โครงการ WBC Muay Thai Youth Cares เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักในด้านความปลอดภัยให้แก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ที่สนใจในการฝึกมวยไทย ทางสภามวยโลกมวยไทย หรือ WBC Muay Thai มีความประสงค์ให้ทุก ๆ คนสามารถฝึกมวยไทยได้อย่างถูกต้องตามศาสตร์ของมวยไทยและมีความปลอดภัยในขณะเดียวกัน

ด้าน น.ส.ณาภิรักษ์ฯ กล่าวว่า โครงการ WBC Muay Thai Youth Cares เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษา และรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้แก่นักมวยเยาวชน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักมวยรุ่นใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้แก่เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนทรัพย์ให้แก่นักมวยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการศึกษา และประกอบพิธีไหว้ครูมวยไทยให้แก่เยาวชนที่เรียนมวยไทยในต่างประเทศมาแล้ว นอกจากนี้ ในอนาคตเมื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยุติลงแล้ว ทาง WBC Muay Thai Youth Cares ก็มีแผนจะจัดให้มีกิจกรรมขึ้นอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกในหลายประเทศได้ประสานมาเพื่อขอจัดทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมมวยไทยให้แก่เยาวชนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดคลินิก ?เล่นมวยไทยให้ปลอดภัยในวัยเด็ก? ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของนักมวยเยาวชนไทยซึ่งเป็นจะกำลังของชาติในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีเยาวชนสนใจเล่นกีฬามวยไทยกันเป็นจำนวนมาก ด้วยหลากหลายเหตุผลอาจเพราะเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาในวัยเรียน หรือเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาดาวรุ่งของประเทศชาติในอนาคต ???จึงอยากขอเชิญชวนบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนานักกีฬามวยไทยเยาวชนของประเทศชาติร่วมกันต่อไป