17 July 2020

น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ เป็นผู้แทนสภามวยโลก WBC มอบใบประกาศ ค่ายมวยมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ?WBC CERTIFIED SAFE GYM? เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล ให้แก่ นายแมทธิว ดีน ผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมวยคงสิทธา

แมทธิว ปลื้ม ค่ายมวย คงสิทธา นำร่อง สภามวยโลก รับรองมาตรฐานสากล

(Credit : https://www.khaosod.co.th/sports/news_4529386)

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ พร้อมด้วย น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ เป็นผู้แทน สภามวยโลก WBC มอบใบประกาศ ค่ายมวย มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ?WBC CERTIFIED SAFE GYM? เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล ให้แก่ นายแมทธิว ดีน ผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมวย คงสิทธา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ที่ ค่ายมวย คงสิทธา ลาดพร้าว 71 พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขาธิการบริหารสภามวยแห่งเอเซีย (WBC Asia) และสภามวยโลกมวยไทย (WBC มวยไทย) พร้อมด้วย น.ส.ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ประธาน WBC Muaythai Youth Cares โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่

เป็นผู้แทน พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก , ประธานสภามวยแห่งเอเชีย และประธานสภามวยโลกมวยไทย ทำพิธีมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยค่ายฝึกซ้อมมวยสู่ระดับสากล ตามมาตรฐานของสภามวยโลก WBC ซึ่งเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยเฉพาะช่วงนี้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก

โดยค่ายมวยคงสิทธา ของนายแมทธิว ดีน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีมาตรการคัดกรองผู้คนเข้าออกอย่างเข้มงวด มีพนักงานทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสวมหน้ากากรวมถึงใส่เฟสชีลป้องกันตลอดเวลา รวมทั้งบุคคลากรของยิมได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นอย่างดี

ด้าน แมทธิว เผยว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางทีมงาน WBC เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยสู่ระดับสากล และการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่งค่ายมวยคงสิทธาเป็นค่ายนำร่องแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจาก WBC
?
ตนเองในฐานะผู้จัดการและหัวหน้าค่ายรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างสูง พร้อมขอบพระคุณทาง WBC มา ณ โอกาสนี้ และอยากให้ค่ายมวยอื่น ๆ ช่วยกันรณรงค์รักษามาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างต่อไปด้วยกัน หวังว่าหากพวกเราช่วยกัน วงการมวยไทยจะได้กลับมาจัดกันได้อย่างปกติอีกครั้ง

ค่ายมวยหรือยิมฝึกซ้อมมวยใด ที่สนใจร่วมเป็นค่ายมวยมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ?WBC CERTIFIED SAFE GYM? สามารถติดต่อได้ที่ email: muaythai@wbcmuaythai.com