11 มกราคม 2563.

กิจกรรมสิ้นปีของ Wbcmuaythaiyouthcares เราได้ไปจัดกิจกรรทที่โรงเรียนสหชาติ ซึ่งเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชม.
นักเรียน 78 คนได้รับทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่ทำผลการเรียนที่ดีเยี่ยมปีนี้.
และเรายังได้มอบอุปกรณ์การกี่ฬาเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมสันธนาการอีกด้วย
เรามีความสุขที่ได้เห็นใบหน้าของเด็กที่ยิ้มแย้มและรู้สึกถึงพลังขับเคลื่อนในพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆปี