21 มิ.ย. 62.

สภามวยโลกมวยไทย เปิดเวทีเยาวชนเผยแพร่ศิลปะไหว้ครูมวยไทย ที่รัสเซีย

น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง ?WBC Muaythai Youth Cares? โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทย และการพันมือแบบโบราณ ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ที่สถานทูตไทย ณ กรุงมอสโค ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูต ฟาบีโอ จินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ?2 ครูมวยไทย? พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม เป็นผู้ประกอบพิธี โดยการนำทีมของ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหารสภามวยโลกมวยไทย เมื่อ 20 มิ.ย.62

WBC Muaythai Youth Cares องค์กรภายใต้การดำเนินงานของ WBC Muaythai ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไว้ครูมวยไทย และการพันมือแบบโบราณ ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นให้เยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในมวยไทยได้รับสิ่งดีๆ ผ่านเครือข่ายทั่วโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงเยาวชนที่มีหัวใจเดียวกัน ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยเครือข่ายทั่วโลกจะช่วยให้นักมวยเยาวชนแบ่งปันน้ำใจ ถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หมู่คณะ
มวยไทย มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมอันยาวนาน ซึ่งWBC Muaythai ได้นำประเพณีไหว้ครูมวยไทยมาให้นักมวยเยาวชนของรัสเซียร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังในพิธีกรรมที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักมวยมั่นใจว่า? ครูมวย? จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งปกป้องพวกเขาจากอันตรายและนำพาความสุขมาให้

งานนี้ มีอดีตแชมป์เปี่ยนโลก WBC Muaythai และนักมวยรัสเซียที่ประสบความสำเร็จในวงการมวยมาร่วมงานและกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการแข่งมวยด้วย คือ เลวิน อาตรม (Levin Artyom) และพาสโพริน อาเต็ม ( Pashporin Artem) ผู้เคยปะทะฝีมือระดับ บัวขาว บัญชาเมฆ มาแล้ว
ที่ผ่านมา WBC Muaythai Youth Cares ได้จัดกิจกรรมประเภทนี้ไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะสานงานต่อไปทั่วโลก โดยการสนับสนุนจากการบินไทย สายการบินแห่งชาติของเมืองไทย ส่วนความคืบหน้าอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ www.wbcmuaythai.org

บรรยายใต้ภาพ
น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง ?WBC Muaythai Youth Cares? โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทย ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ที่สถานทูตไทย ณ กรุงมอสโค ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูต ฟาบีโอ จินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ?2 ครูมวยไทย? พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม เป็นผู้ประกอบพิธี โดยการนำทีมของ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหารสภามวยโลกมวยไทย เมื่อ 20 มิ.ย.62