April 21, 2019.

ข่าว 20 เม.ย.62 : สภามวยโลกมวยไทยเปิดเวทีเยาวชนที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง “WBC Muaythai Youth Cares” โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดพิธีไหว้ครูมวยไทย ให้แก่นักมวยเยาวชนของญี่ปุ่น ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต บรรณสาร บุนนาค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ?2 ครูมวยไทย? พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม เป็นผู้ประกอบพิธี

WBC Muaythai Youth Cares องค์กรภายใต้การดำเนินงานของ WBC Muaythai ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไว้ครูมวยไทย ให้แก่นักมวยเยาวชนของญี่ปุ่น ซึ่งโครงการนี้มุ่งมั่นให้เยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในมวยไทยได้รับสิ่งดีๆ ผ่านเครือข่ายทั่วโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงเยาวชนที่มีหัวใจเดียวกัน ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยเครือข่ายทั่วโลกจะช่วยให้นักมวยเยาวชนแบ่งปันน้ำใจ ถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หมู่คณะ

มวยไทย มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมอันยาวนาน ซึ่งWBC Muaythai ได้นำประเพณีไหว้ครูมวยไทยมาให้นักมวยเยาวชนของญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังในพิธีกรรมที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักมวยมั่นใจว่า? ครูมวย? จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งปกป้องพวกเขาจากอันตรายและนำพาความสุขมาให้

งานนี้ มีนักมวยญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในมวยไทยมาร่วมงานและกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการเป็นแชมป์ด้วย เช่น เกงจิ อูเมโนะ อดีตแชมป์WBC Muaythai รุ่นไลท์เวต , นาดากะ เอว่าสปอร์ตยิม แชมป์WBC Muaythai รุ่นไลท์ฟลายเวต และ ?โมโมทาโร่? โคไฮ โคเดระ อดีตแชมป์WBC Muaythai International

ในอนาคต WBC Muaythai Youth Cares จะจัดกิจกรรมคล้ายกับพิธีนี้ทั่วโลก โดยการสนับสนุนจากการบินไทย สายการบินแห่งชาติของเมืองไทย ซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กรุณาติดตามเราทางอินเทอร์เน็ตที่ www.wbcmuaythai.org

เกี่ยวกับ WBC Muaythai Youth Cares: คือองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามวยโลกมวยไทย(WBC Muaythai) องค์กรที่ควบคุมและดูแลมวยไทยแบบมืออาชีพโดยมีสมาชิกจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วงสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่น ช่วยเหลือชุมชนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนมวยไทยจากทั่วโลกต่อไป เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์มรดกอันล้ำค่าของมวยไทยไปสู่รุ่นหลัง