ภารกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริม “การศึกษาที่มีคุณภาพ” สำหรับนักมวยไทยที่ยังเป็นเยาวชน เพื่อที่ให้พวกเขามีการศึกษาที่ดี และมีมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยจะรณรงค์ให้ค่ายมวยทุกแห่งในประเทศไทยและที่อื่นๆ
ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความจำเป็น เนื่องจากนักมวยเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยให้กับคนรุ่นต่อไป เพื่อเสริมสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมนี้ให้ยั่งยืนสืบไป

การดำเนินงานของเรา

สนับสนุนด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการนี้ คือ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักมวยเยาวชนในประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวันเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในอนาคต

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ

เราจะบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บให้กับนักมวยเยาวชนที่ไม่สามารถจัดซื้อเองได้
เพื่อส่งเสริมความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวย

สร้างพลังให้แก่เยาวชน

เราจะสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เหล่านักชกมวยไทยเยาวชนมีการพัฒนาและขยายครอบครัวนักมวยไทย ออกไปทั่วโลก โดยสร้างเครือข่ายให้พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ความสนใจ และเทคนิคต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างของพวกเขาผ่านสื่อทั้งหลาย ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

NEWS & EVENTS

VIEW ALL

คำสดุดี

โครงการอันเป็นประโยชน์และทรงคุณค่าภายใต้การนำของสภามวยโลกเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากปราศจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ ดร. โฮเซ สุไลมาน อดีตประธานสภามวยโลกผู้ล่วงลับ
ซึ่งยังคงอยู่ในใจของพวกเรามิลืมเลือน รวมทั้งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของนายเมาริซิโอ สุไลมาน
ประธานสภามวยโลกคนปัจจุบัน ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนด้วยความจริงใจ

WHAT YOU CAN DO

STAY INFORMED

* indicates required

SHARE WITH FRIEND